Kolejne wyniki badań wody

Kolejne wyniki badań wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że otrzymała w dniu 09.12.2022 r. kolejne wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej w poniższych punktach poboru:

  • ujęcie wody Sobianowice,
  • ujęcie wody Łuszczów,
  • ujęcie wody Turka os. Borek,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turce,

Próbki wody zostały pobrane przez certyfikowane laboratorium w dniu 06.12.2022 r.

W żadnej z pobranych próbek nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.

Woda dostarczana wodociągami spełnia normy mikrobiologiczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.