Formularz kontaktowy


  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
  Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
  tel. 81 478 17 55, 81 478 17 60

  REGON 385398211 | NIP 7133106988

  Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000825861, kapitał zakładowy 2.750.000,00 zł

  Czcionka
  Kontrast