Formularz kontaktowy


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
    Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
    tel. 81 478 17 55, 81 478 17 60

    REGON 385398211 | NIP 7133106988

    Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000825861, kapitał zakładowy 2.750.000,00 zł