Dla Klienta

Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę (netto).

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat w okresie

18 miesięcy (netto)

1.

Grupa W1

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – faktura papierowa

– cena wody (zł/m3)

3,20

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,50

2.

Grupa W1a

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – e-faktura

– cena wody (zł/m3)

3,20

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,09

3.

Grupa W2

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu

przedsiębiorstwa – faktura papierowa

– cena wody (zł/m3)

4,48

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,50

4.

Grupa W2a

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – e-faktura

– cena wody (zł/m3)

4,48

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,09

Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków (netto).

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat w okresie

18 miesięcy (netto)

1.

Grupa K 1

wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,86

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

0,00