Taryfy

Nowe Taryfy obowiązujące od 19.10.2021r.
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto
Taryfowa grupa odbiorcówRodzaj cen i stawek opłatW okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

W1
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – faktura papierowa
Cena wody (zł/1 m3)3,323,393,45
Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,533,693,71
W1a
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – e-faktura
Cena wody (zł/1 m3)3,323,393,45
Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,123,253,26
W2
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – faktura papierowa
Cena wody (zł/1 m3)4,694,884,91
Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,533,693,71
W2a
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – e-faktura
 
Cena wody (zł/1 m3)4,694,884,91
Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

3,123,253,26

Nowe Taryfy obowiązujące od 19.10.2021 r.

Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf (netto)

WyszczególnienieWysokość cen i stawek opłat netto
Taryfowa grupa odbiorcówRodzaj cen i stawek opłatW okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

K1
wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków
Cena ścieków (zł/1 m3)10,0610,1610,16

 

Załączniki:

Decyzja LU.RZT.70.296.2021.MW

Załącznik do decyzji, LU.RZT.70.296.2021.MW

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024

Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę (netto).
Obowiązywały w okresie od 8.05.2020 r. do 18.10.2021 r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat w okresie

18 miesięcy (netto)

1.

Grupa W1

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – faktura papierowa

– cena wody (zł/m3)

3,20

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,50

2.

Grupa W1a

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – e-faktura

– cena wody (zł/m3)

3,20

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,09

3.

Grupa W2

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu

przedsiębiorstwa – faktura papierowa

– cena wody (zł/m3)

4,48

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,50

4.

Grupa W2a

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – e-faktura

– cena wody (zł/m3)

4,48

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

3,09

Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków (netto).
Obowiązywały w okresie od 8.05.2020 r. do 18.10.2021 r.

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat w okresie

18 miesięcy (netto)

1.

Grupa K 1

wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

– cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,86

– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

0,00

Załączniki