Badania wody

Rok 2022

Częściowe badania wody ujęcie wody Łuszczów z dnia 11.03.2022 - ujecie Łuszczów Pierwszy
Częściowe badania wody ujęcie wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie Sobianowice
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka osiedle Borek
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujecie Wólka

Rok 2021

Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Turka ( przy osiedlu Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Wólka

Rok 2020

Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r.- ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka (Osiedle Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Sobianowice

Rok 2019

Sprawozdania z badań wody z dnia 18.06.2019r. ujęcia Sobianowice, Wólka, Turka, Łuszczów Pierwszy