Badania wody

Rok 2023

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Turka
Stwierdzenie Przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Sobianowice
Stwierdzenie Przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Wólka
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Turka os. Borek
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Wólka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Wólka budynek Urzędu Gminy
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Sobianowice Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy Szkoła Podstawowa w Łuszczowie Drugim
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Sobianowice hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka os. Borek budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka os. Borek hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka Szkoła Podstawowa
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy Szkoła Podstawowa w Łuszczowie Drugim
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Sobianowice hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka os. Borek budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka os. Borek hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka Szkoła Podstawowa
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Wólka budynek Urzędu Gminy
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Wólka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie ujęcie Sobianowice

Rok 2022

Częściowe badania wody ujęcie wody Łuszczów z dnia 11.03.2022 - ujecie Łuszczów Pierwszy
Częściowe badania wody ujęcie wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie Sobianowice
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka osiedle Borek
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujecie Wólka
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 27.09.2022 r. ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Turka wieś
Sprawozdanie z badań wody 02.12.2022 - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turce ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie ujęcie Sobianowice
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Sobianowice
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Turka os. Borek
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Łuszczów Pierwszy

Rok 2021

Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Turka ( przy osiedlu Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Wólka

Rok 2020

Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r.- ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka (Osiedle Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Sobianowice

Rok 2019

Sprawozdania z badań wody z dnia 18.06.2019r. ujęcia Sobianowice, Wólka, Turka, Łuszczów Pierwszy