Badania wody

Rok 2024

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Wólka 07.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Turka os. Borek 07.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Turka 07.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Sobianowice 07.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Łuszczów Pierwszy 07.03.2024
Przydatność wody do spożycia poddanej dezynfekcji - ujęcie Wólka 18.03.2024
Przydatność wody do spożycia poddanej dezynfekcji - ujęcie Sobianowice 18.03.2024
Przydatność wody do spożycia poddanej dezynfekcji - ujęcie Łuszczów Pierwszy 18.03.2024
Sprawozdanie z badań wody - Sobianowice - 22.04.2024 r.
Sprawozdanie z badań wody - Łuszczów - 22.04.2024 r.
Sprawozdanie z badań wody - Wólka - 22.04.2024 r.
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Łuszczów Pierwszy 26.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Sobianowice 26.03.2024
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia ujęcie wody Wólka 26.03.2024

Rok 2023

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Turka
Stwierdzenie Przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Sobianowice
Stwierdzenie Przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Wólka
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Turka os. Borek
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 05.04.2023 r. - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Wólka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Wólka budynek Urzędu Gminy
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Sobianowice Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy Szkoła Podstawowa w Łuszczowie Drugim
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Sobianowice hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka os. Borek budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka os. Borek hydrofornia
Sprawozdanie z badań 21.04.2023 - ujęcie Turka Szkoła Podstawowa
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Łuszczów Pierwszy Szkoła Podstawowa w Łuszczowie Drugim
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Sobianowice hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka os. Borek budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka os. Borek hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Turka Szkoła Podstawowa
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Wólka budynek Urzędu Gminy
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - ujęcie Wólka hydrofornia
Sprawozdanie z badań 13.06.2023 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 28.11.2023 - Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań z dnia 28.11.2023 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań z dnia 28.11.2023 - ujęcie Turka

Rok 2022

Częściowe badania wody ujęcie wody Łuszczów z dnia 11.03.2022 - ujecie Łuszczów Pierwszy
Częściowe badania wody ujęcie wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie Sobianowice
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka osiedle Borek
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujęcie wody Turka
Częściowe badania wody z dnia 11.03.2022 - ujecie Wólka
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań wody 27.09.2022 r. ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 27.09.2022 r. ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 02.12.2022 - ujęcie Turka wieś
Sprawozdanie z badań wody 02.12.2022 - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turce ujęcie Turka os. Borek
Sprawozdanie z badań 09.12.2022 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie ujęcie Sobianowice
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Sobianowice
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Turka os. Borek
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.12.2022 r. - ujęcie wody Łuszczów Pierwszy

Rok 2021

Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Turka ( przy osiedlu Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Sobianowice
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 23.06.2021 - ujecie Wólka

Rok 2020

Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r.- ujęcie Łuszczów Pierwszy
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Wólka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Turka (Osiedle Borek)
Sprawozdanie z badań wody z dnia 25.06.2020r. - ujęcie Sobianowice

Rok 2019

Sprawozdania z badań wody z dnia 18.06.2019r. ujęcia Sobianowice, Wólka, Turka, Łuszczów Pierwszy