RODZAJE I OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej poprzez realizację zadań własnych Gminy Wólka do których należą:
Utrzymanie Dróg, Ulic I Placów

Utrzymanie Dróg, Ulic I Placów

Utrzymanie Zieleni Gminnej

Utrzymanie Zieleni Gminnej

Utrzymanie Porządku I Czystości

Utrzymanie Porządku I Czystości

Odśnieżanie Dróg Gminnych I Placów

Odśnieżanie Dróg Gminnych I Placów

Eksploatacja Sieci Wodociągowej I Kanalizacyjnej

Eksploatacja Sieci Wodociągowej I Kanalizacyjnej

Oferujemy również

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. oferuje również usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców w zakresie:
  • Wynajmu koparki
  • Wynajmu ciągnika 
  • Usługi koszenia terenów zielonych
  • Wykonania sieci i przyłączy wodociągowych
  • Wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych
  • Montażu podliczników do odliczania wody bezpowrotnie zużytej
  • Udrażniania przyłączy kanalizacyjnych