Zapewniamy Doskonałą Obsługę Naszych Klientów

Pragniemy zapewnić naszych nowych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie, jak najwyższym poziomie..
Wysokość cen oraz stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Zakres i ceny usług realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Elektrofoniczne Biuro Obsługi Klienta.
Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług.
w zakresie obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Sprawozdania z badania wody na ujęciach w poszczególnych miejscowościach.
Dokumenty do pobrania
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dane adresowe