Oferty pracy

Jakubowice Murowane, 26 stycznia 2021 r.

L.dz. 73/2021

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:

Robotnik gospodarczy – operator ciągnika rolniczego

Zakres zadań:

 • utrzymanie terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, podcinka gałęzi,

 • utrzymywanie porządku i czystości,

 • odśnieżanie dróg, chodników i placów,

 • remonty dróg, chodników i placów,

 • remonty infrastruktury gminnej,

 • montaż oznakowania dróg i miejsc publicznych,

 • doręczanie korespondencji do klientów Spółki,

 • praca z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, koszenie zieleni, zamiatanie, świadczenie usług asenizacyjnych, transport materiałów,

 • pomoc w pracach konserwacyjnych i budowlanych na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny (mile widziana kategoria T lub B+E),

 • znajomość topografii Gminy Wólka,

 • minimum wykształcenie zawodowe,

 • zaangażowanie w pracy,

 • mile widziany status osoby bezrobotnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,

 • atrakcyjny system wynagradzania,

 • możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: bok@pgkwolka.pl lub dostarczenie dokumentu do siedziby PGK Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane) do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 15.30 wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGK Wólka Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko robotnik gospodarczy – operator ciągnika rolniczego”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGK Wólka Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich w przyszłych w procesach rekrutacyjnych”.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. (Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pgkwolka.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

PGK Wólka Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Czcionka
Kontrast