Komunikat

Komunikat

Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone badanie wody w dniu 23.05.2024 r. w trzech punktach kontrolnych na wodociągu w Łuszczowie nie wykazało żadnych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. 

Woda nadal będzie poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu w granicach dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PGK Wólka Sp. z o.o. informuje, że woda z w/w wodociągu jest dostarczana do następujących miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Kol. Ludwików.

 

Z poważaniem

Załączniki