KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że na podstawie wyników badań z dnia 27 maja 2024 r. otrzymanych od akredytowanego laboratorium – Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie, woda ze źródła w m. Turka przy ul. Świerkowej nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków. Woda nie może być również używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, gdyż stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Badania zostały przeprowadzone w związku z pojawiającymi się informacjami, że woda ze źródełka jest wykorzystywana przez mieszkańców do celów spożywczych.
W załączeniu wyniki badań.

 

Z poważaniem

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.

Załączniki