Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łuszczów

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łuszczów

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łuszczów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łuszczów jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.

Nie stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych bezpośrednio na ujęciu wody w Łuszczowie, tylko w jednym punkcie kontrolnym. W wodzie stwierdzono śladowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego (nie są to bakterie z grupy „ESCHERICHIA COLI”). Szczegółowe parametry zawarte są w załączonych decyzjach PPIS w Lublinie.

Pracownicy PGK Wólka Sp. z o.o. natychmiast po otrzymaniu decyzji i komunikatu z PPIS w Lublinie rozpoczęli działania naprawcze wynikające z decyzji PPIS w Lublinie. Woda będzie poddawana stałej dezynfekcji podchlorynem sodu w granicach dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

PGK Wólka Sp. z o.o. informuje, że woda z w/w wodociągu jest dostarczana do następujących miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Kol. Ludwików.

Nowe informacje będą udostępniane dla Państwa na bieżąco na stronach internetowych PGK Wólka oraz Urzędu Gminy Wólka.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, dołożymy wszelkich starań, aby parametry wody wróciły do wymaganych norm.

Z poważaniem