Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia 22.02.2024 r.

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia 22.02.2024 r.

Jakubowice Murowane, 22 lutego 2024 r.

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia

–       z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka,

–       z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice,

–       z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łuszczów

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka, Sobianowice oraz Łuszczów jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji. Powyższa informacja obowiązuje do odwołania.

W wodzie stwierdzono śladowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego (nie są to bakterie z grupy „ESCHERICHIA COLI”). Szczegółowe parametry zawarte są w załączonych decyzjach PPIS w Lublinie.

Nie stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych bezpośrednio na ujęciu wody w Sobianowicach i Łuszczowie, tylko w kontrolnych punktach poboru na sieci wodociągowej.

PGK Wólka Sp. z o.o. informuje, że woda z w/w wodociągów jest dostarczana do następujących miejscowości:

  • Wólka, Świdniczek, Świdnik Mały Kol., Świdnik Mały, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Długie, Kolonia Biskupie, Jakubowice Murowane, Kolonia Pliszczyn od osiedla Sikorówka do torów kolejowych oraz na terenie miasta Lublin: ul. Łysakowska, ul. Zbigniewa Religi, ul. Teodora Lipeckiego, ul. Pliszczyńska, ul. Torowa, ul. Trześniowska, ul. Wiertnicza, ul. Naftowa, ul. Tadeusza Grodzickiego, ul. Świdnicka, ul. Jakubowicka, ul. Łagiewnicka, ul. Hajdowska, ul. Łuszczowska, ul. Kijańska, ul. Zawieprzycka, część ul. Turystycznej (51,53, 53A, 55, 55A, 59, 61, 63, 70, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140) , ul. Jarmarczna, ul. Kasprowicza, ul. Zadębie, ul. Heleny Dziubińskiej, ul. Dojazdowa, ul. Bławatkowa, ul. Biskupie, ul. Zabytkowa;
  • Sobianowice, Bystrzyca, Pliszczyn, Kol. Pliszczyn (od strony Pliszczyna do torów kolejowych), Łysaków;
  • Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Kol. Ludwików.

Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Pracownicy PGK Wólka Sp. z o.o. natychmiast po otrzymaniu decyzji i komunikatu z PPIS w Lublinie rozpoczęli działania związane z dezynfekcją sieci wodociągowej.  Nowe informacje będą udostępniane dla Państwa na bieżąco na stronach internetowych PGK Wólka oraz Urzędu Gminy Wólka.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, dołożymy wszelkich starań, aby parametry wody wróciły do wymaganych norm.

Z poważaniem

Załączniki