Informacja o wynikach badań wody

Informacja o wynikach badań wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że otrzymała w dniu 02.12.2022 r. nowe wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej w poniższych punktach poboru:

  • ujęcie wody Sobianowice,

  • ujęcie wody Łuszczów,

  • ujęcie wody Turka os. Borek,

  • ujęcie wody Turka (wieś),

  • ujęcie wody Wólka,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie,

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turce,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Turce,

  • Urząd Gminy w Jakubowicach Murowanych.

Próbki wody zostały pobrane przez certyfikowane laboratorium w dniu 29.11.2022 r.

W żadnej z pobranych próbek nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.
Poniżej prezentujemy sprawozdania z badań. Przedmiotowe badania zostały przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Woda dostarczana wodociągami spełnia normy mikrobiologiczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.

Załączniki