SZANOWNY ODBIORCO

SZANOWNY ODBIORCO

Skorzystaj z możliwość obniżenia opłaty abonamentowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka przypomina, że istnieje możliwość obniżenia o 13% opłaty abonamentowej liczonej od każdego posiadanego wodomierza.

Jedynym warunkiem jest złożenie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz posiadanie aktualnej umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków.

Pozostałe korzyści wynikające z dostępu do elektronicznego Biura Obsługi Klienta to:

  • kontrolowanie własnego zużycia wody,
  • sprawdzanie płatności faktur z tytułu poboru wody/odprowadzonych ścieków,
  • możliwość podawania stanów wodomierzy w celu otrzymywania comiesięcznych faktur.

Jednocześnie przypominamy, że wraz z powstaniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wólce, dostarczyliśmy wszystkim odbiorcom umowy o zaopatrzenie w wodę/ odprowadzanie ścieków.
Podpisanie i zwrócenie jednego egzemplarza, jest warunkiem niezbędnym przy korzystaniu z dalszych usług.
Dlatego prosimy o jak najszybsze wywiązanie się z powyższej powinności.

Czcionka
Kontrast