Przerwa w dostawie wody w m. TURKA (wieś)

Przerwa w dostawie wody w m. TURKA (wieś)

Przerwa w dostawie wody w m. TURKA (wieś)

w dniu 15.10.2020 r. w godz. 8.00 – 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości TURKA (wieś).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze wznowieniem robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na wymianie zasuw sekcyjnych, hydrantów przeciwpożarowych i zasuw hydrantowych na gminnej sieci wodociągowej – Jednocześnie wykonawca zaleca, aby nie pobierać wody z sieci przed zakończeniem prac – tj. godz. 18.00, gdyż może to skutkować zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznej budynku.
Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.

Wykonawca robót:
TUREK JUNIOR Bartosz Turek
ul. Zbożowa 89
20-827 Lublin

Telefon kontaktowy w sprawie zamknięcia 601-219-546