Komunikat – stan epidemii SARS-CoV-2

Komunikat – stan epidemii SARS-CoV-2

Informujemy, że w związku z otrzymanymi zaleceniami od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. wstrzymuje do odwołania montaż/ wymianę wodomierzy i podliczników zlokalizowanych w zamieszkałych budynkach. Wstrzymanie powyższych prac jest związane z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W sytuacji nagłych zdarzeń (awarii) i konieczności wejścia pracowników PGK Wólka do budynków mieszkalnych, prosimy o dostosowanie się do poniższych zaleceń:

– przed wizytą pracowników prosimy o staranne przewietrzenie pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest awaria,

– zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu,

– przestrzeganie zasady zachowania odległości 1,5 m – 2 m od pracowników Spółki, zalecane jest przemieszczenia się do pomieszczenia, w którym nie istnieje konieczność wejścia pracowników usuwających awarię.

Będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.pgkwolka.pl o wznowieniu montażu/ wymiany wodomierzy oraz podliczników.

Z poważaniem
Arkadiusz Sulowski
Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.