Rozpoczęcie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Rozpoczęcie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Szanowni Klienci, Pragnę poinformować, że od dnia 8 maja 2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka oraz na części obszaru miasta Lublin. Spółka uzyskała niezbędne decyzje i zezwolenia, które uprawniają ją do świadczenia powyższych usług.

Na mocy umowy cesji z dnia 22 kwietnia 2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Wólka a PGK Wólka Sp. z o.o., Spółka otrzymała dane osobowe odbiorców, którzy podpisali z Gminą umowy na dostawę wody/ odprowadzanie ścieków. PGK Wólka Sp. z o.o. w najbliższym czasie przekaże wszystkim swoim nowym odbiorcom usług uaktualnione umowy, dostosowane do obecnie obowiązujących aktów prawnych.

Spółka, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będzie ponadto realizowała zadania związane m.in. z: wydawaniem warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej, technicznym odbiorem przyłączy, montażem wodomierzy i podliczników. Dodatkowo PGK Wólka Sp. z o.o. będzie realizowała odpłatne usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pragnę zapewnić naszych nowych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie, jak najwyższym poziomie.

Z poważaniem
Arkadiusz Sulowski
Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.